JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIK LETA 2020 

Občina Šentjur in Športna zveza Šentjur objavljata javni razpis za podelitev priznanj športnikom, ki so s svojimi dosežki in/ali aktivnostmi zaznamovali leto 2020 in pozivata vsa športna društva in organizacije na področju športa, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Občine Šentjur in Športne zveze Šentjur za leto 2020. 

Priznanja se bodo podeljevala:

1. športnikom, športnicam in ekipam,

2. športnikom invalidom,

3. rekreativnim športnim dosežkom in odmevnim športnim projektom, 

4. obletnicam športnih društev,

5. perspektivnim športnikom in športnicam (od 10. do 16. leta). 

Podelitev priznanj bo predvidoma v sklopu Tedna zdravega mesta in LAS-a v mesecu aprilu 2021 na vrtu Ipavčeve hiše Šentjur.

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija. Dobitniki priznanj morajo biti posamezniki oz. posameznice s stalnim bivališčem na območju občine ali aktivno sodelujejo v društvih in klubih, ki imajo sedež na območju Občine Šentjur.

Predlagatelj mora izpolniti prijavni obrazec, ki je na razpolago v Glavni pisarni Občine Šentjur (II. nadstropje), na spletni strani Občine Šentjur: http://www.sentjur.si in na spletni strani Športne zveze Šentjur: http://www.sportnazvezasentjur.si. O izboru podelitve priznanj bo odločala komisija, ki jo imenuje župan. Prijavnica mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu in izpolnjena v celoti. 

Komisija bo pri izboru uporabila naslednje kriterije:

  • doseženi športni rezultati v letu 2020 (v mednarodnem, državnem, oz. medobčinskem nivoju, kategorizacija OKS) v športni panogi, ki jo priznava Olimpijski komite,
  • športni dosežki oz. aktivnosti so v letu 2020 pripomogli k promociji in prepoznavnosti Občine Šentjur doma in v tujini.

Prijavnice morajo predlagatelji poslati do ponedeljka, 22. februarja 2021 na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur (na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika in pošiljatelja ter pripis: “Ne odpiraj – Javni razpis za podelitev priznanj 2020”) oz. na e–naslov: obcina.sentjur@sentjur.si. 

ŠPORTNA ZVEZA ŠENTJUR                               OBČINA ŠENTJUR
Branko Vizjak, predsednik                               mag. Marko Diaci, župan